• Wjazd do lasu może skończyć się mandatem wystawionym niekoniecznie przez policję
  • Odróżnienie leśnych dróg od tych, na które można wjechać autem jest trudne
  • Tylko wyraźne oznakowanie upoważnia do wjazdu na leśną drogę

Niestety, polski kodeks drogowy jest ułomny, a wielu przepisów dotyczących zasad poruszania się po drogach trzeba szukać w innych ustawach i rozporządzeniach. W tym przypadku odpowiedź znajduje się w art. 29 Ustawy o lasach. Przepis ten określa, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie jest dozwolony jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi może odbywać się tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Wyjątek od tej reguły przewidziano dla osób niepełnosprawnych, poruszających się pojazdami dostosowanymi do ich potrzeb. Ustawa o lasach zakazuje też parkowania (postoju) w lesie pojazdów poza odpowiednio oznakowanymi parkingami i miejscami postojowymi. To oznacza, że np. większość grzybiarzy pozostawiających swoje auta na wjazdach na drogi leśne lub przy takich drogach robi to niezgodnie z przepisami.

Problem polega na tym, że kierowcom zwykle trudno jest odróżnić drogi publiczne od leśnych. Leśnicy wcale nie mają obowiązku ich oznaczania, przepisy nie obligują ich też do stawiania szlabanów przy wjazdach na odcinki, po których nikomu poza nimi i np. myśliwymi poruszać się nie wolno. Nie ma też żadnego jednolitego sposobu oznaczania ogólnodostępnych dróg publicznych – nie każda taka droga musi być utwardzona!

Na swoich stronach internetowych Lasy Państwowe radzą, żeby do lasu wjeżdżać tylko drogami wyraźnie oznakowanymi „drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego)” i stosować zasadę, że każda droga bez takich oznaczeń nie jest dopuszczona do ruchu, mimo że w praktyce po wielu z nich można się w rzeczywistości poruszać.

Z kolei w kwestii parkowania leśnicy zalecają, żeby w razie wątpliwości poszukać lokalizacji parkingów leśnych na stronach internetowych odpowiednich nadleśnictw. Strażnicy leśni i inni pracownicy Służby Leśnej mają prawo zatrzymywać poruszające się po drogach leśnych (w niektórych przypadkach również poza nimi) pojazdy, a także legitymować kierowców oraz inne osoby. Mają też prawo do wystawiania mandatów, m.in. za nieuprawniony wjazd do lasu.