• Sygnalizator kierunkowy to nie to samo co strzałka wymalowana na asfalcie - jeden z tych znaków zakazuje zawracania, a drugi - nie
  • Nakazy jazdy w określonym kierunku może wykluczać zawracanie na skrzyżowaniu
  • Należy zwracać uwagę także na ciągłe linie w obrębie skrzyżowania

Zawracanie na skrzyżowaniu — znak zakazu zawracania

Zakaz zawracania (znak B-23) obowiązuje do najbliższego skrzyżowania włącznie lub do odwołania Foto: Auto Świat
Zakaz zawracania (znak B-23) obowiązuje do najbliższego skrzyżowania włącznie lub do odwołania

Najbardziej czytelny znak, który eliminuje wątpliwości zawracania na skrzyżowaniu, to zakaz zawracania (B-23). Obowiązuje on od miejsca ustawienia znaku aż do najbliższego skrzyżowania włącznie. Oznacza to także, że zakaz zawracania może być ustawiony np. dwa kilometry przed skrzyżowaniem i tuż przed nim zostać odwołany znakiem B-24. Wówczas na tym skrzyżowaniu zawracać wolno.

Koniec zakazu zawracania (znak B-24) Foto: Auto Świat
Koniec zakazu zawracania (znak B-24)

Zawracanie na skrzyżowaniu — znak zakazu skrętu w lewo

Zakaz skrętu w lewo (znak B-21) to również zakaz zawracania na skrzyżowaniu. Ten znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub — jeśli umieszczony jest w obrębie skrzyżowania — dotyczy wyłącznie najbliższej drogi, w którą można by skręcić. Ten znak nie obowiązuje zatem przed skrzyżowaniem.

Znak B-21 – zakaz skrętu w lewo na – pełni jednocześnie funkcję zakazu zawracania. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Jeśli ten znak umieszczony jest w obrębie skrzyżowania, dotyczy najbliższej drogi Foto: Auto Świat
Znak B-21 – zakaz skrętu w lewo na – pełni jednocześnie funkcję zakazu zawracania. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Jeśli ten znak umieszczony jest w obrębie skrzyżowania, dotyczy najbliższej drogi

Zawracanie na skrzyżowaniu — niebieskie tabliczki i znaki poziome

Wiele wątpliwości budzą niebieskie tabliczki (F-10, F-11) podpowiadające, w którym kierunku wolno jechać z poszczególnych pasów ruchu. Jeśli — zgodnie ze wskazaniami tabliczki — z lewego skrajnego pasa wolno skręcać w lewo, to wolno także z niego zawracać na skrzyżowaniu.

Tabliczka F-10, jeśli pozwala na skręt ze skrajnego lewego pasa, nie zabrania zawracania Foto: Auto Świat
Tabliczka F-10, jeśli pozwala na skręt ze skrajnego lewego pasa, nie zabrania zawracania

Analogicznie działają znaki poziome (P-8b), czyli strzałki wymalowane na pasach ruchu. Zasadniczo z tak oznakowanych pasów wolno jechać tylko w kierunkach wskazanych strzałkami, ale jeśli z lewego skrajnego pasa wolno skręcać w lewo, to wolno także zawracać. Zarówno w przypadku niebieskich tabliczek jak i strzałek na pasach ruchu, strzałka w lewo na skrajnym lewym pasie pozwala na zawracanie na skrzyżowaniu, pod warunkiem jednak, że nie zakazuje tego znak "zakaz zawracania" albo... sygnalizator kierunkowy S-3.

Zawracanie na skrzyżowaniu — strzałki kierunkowe

Sygnalizator S-3, jeśli pozwala na jazdę w lewo, to jednocześnie zakazuje zawracania. Można jechać WYŁĄCZNIE w kierunkach wskazanych strzałkami Foto: Auto Świat
Sygnalizator S-3, jeśli pozwala na jazdę w lewo, to jednocześnie zakazuje zawracania. Można jechać WYŁĄCZNIE w kierunkach wskazanych strzałkami
Sygnalizator S-3 w formie, która wyraźnie pozwala na zawracanie. Jeśli na skrzyżowaniu występuje taki sygnalizator, to raczej nie ma co się rozglądać za zakazem zawracania wyrażonym znakiem B-23 lub innym – to byłby błąd w oznakowaniu Foto: Auto Świat
Sygnalizator S-3 w formie, która wyraźnie pozwala na zawracanie. Jeśli na skrzyżowaniu występuje taki sygnalizator, to raczej nie ma co się rozglądać za zakazem zawracania wyrażonym znakiem B-23 lub innym – to byłby błąd w oznakowaniu

Sygnalizator kierunkowy S-3 pozwala na jazdę WYŁĄCZNIE w kierunku wskazanym strzałkami. Jeśli zatem na skrzyżowaniu występuje sygnalizator S-3 ze strzałkami w lewo, to w takim miejscu nie wolno zawracać! Jeśli natomiast na sygnalizatorze S-3 widzimy "zakręconą" strzałkę z grotem skierowanym ku dołowi, to wtedy sytuacja jest oczywista: zawracanie na skrzyżowaniu jest dozwolone.

Zawracanie na skrzyżowaniu — nakaz jazdy

Jeszcze o nakazach, które często przesądzają o tym, czy na skrzyżowaniu wolno zawracać: nakaz jazdy prosto albo nakaz jazdy w prawo oznacza, że należy jechać w kierunku wskazanym na znaku. Podobnie nakaz jazdy w lewo wskazuje na to, że nie wolno zawracać na skrzyżowaniu.

Nakaz to nakaz – wolno jechać tylko w kierunkach wskazanych na znaku. Czyli zawracać nie wolno Foto: Auto Świat
Nakaz to nakaz – wolno jechać tylko w kierunkach wskazanych na znaku. Czyli zawracać nie wolno

O tym, czy na danym skrzyżowaniu wolno zawracać, mówią też znaki poziome inne niż strzałki — np. linie. Jeśli, aby zawrócić, konieczne jest najechanie lub przecięcie linii ciągłej albo podwójnej ciągłej, to manewr zawracania na skrzyżowaniu jest zabroniony.