Każdy może to zaobserwować sam: znakomita większość kierowców, którzy zbliżają się do sygnalizatora S-2 (sygnalizator świetlny z dołączonym najczęściej z prawej strony wyświetlaczem zielonej strzałki) co najwyżej zwalnia, ale najczęściej – jeśli warunki drogowe nie wymuszają zatrzymania – przejeżdża obok sygnalizatora bez zatrzymania. Błąd! Przepis mówi wyraźnie: sygnał w kształcie zielonej strzałki, wyświetlający się jednocześnie z sygnałem czerwonym, pozwala na skręt w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, jednak pod warunkiem, że łącznie spełnione są dwa warunki:

  • kierowca nie spowoduje utrudnień innym uczestnikom ruchu
  • zatrzyma się przed sygnalizatorem

Zatrzymanie się przed sygnalizatorem nie znaczy więc, że wystarczy zwolnić. Zatrzymanie następuje wtedy, gdy koła się nie kręcą!

Sygnalizator S-2 Foto: Auto Świat
Sygnalizator S-2

Warto wiedzieć, że zielona strzałka sygnalizatora S-2 może być "doklejona" również z lewej strony – i wówczas na tej samej zasadzie (trzeba ustąpić innym pierwszeństwa, zatrzymać się przed sygnalizatorem) pozwala na skręt w lewo, ale także na zawracanie na skrzyżowaniu, o ile nie zabrania tego znak "zakaz zawracania".

Od sygnalizatora S-2 należy odróżnić sygnalizator kierunkowy S-3, który wyświetla sygnały czerwone, żółte i zielone z kombinacją strzałek. Ten sygnalizator ma zupełnie inne znaczenie i wymaga innego zachowania od kierowcy. Przede wszystkim zielone światło na sygnalizatorze S-3 nie oznacza warunkowego pozwolenia na jazdę, lecz wręcz przeciwnie: oznacza, że podczas jazdy w wyznaczonym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizator S-3 Foto: Auto Świat
Sygnalizator S-3

Sygnalizator S-3 pozwala na jazdę wyłącznie w kierunkach wskazanych strzałkami, co oznacza, że jeśli świeci się zielone światło na sygnalizatorze S-3 ze strzałką w lewo, to wolno jechać tylko w lewo i nie wolno w tym miejscu zawracać. W tym przypadku to działa jak... zakaz zawracania. Z kolei sygnalizator S-3 ze strzałkami w lewo i w dół daje nam pewność, że w tym miejscu wolno zawracać.

Ogólne znaczenie sygnałów świetlnych:

  • Zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator. Sygnał zielony nie zezwala jednak na wjazd za sygnalizator, jeśli ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym i rowerzystom oraz wtedy, gdy z racji warunków ruchu niemożliwe jest opuszczenie skrzyżowania przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
  • Żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie jest możliwe bezpieczne zatrzymanie. Sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony.
  • Czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator.
  • Czerwony i żółty jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator, za chwilę zapali się sygnał zielony.

Warto dodać, że wszystkie wymienione zasady dotyczą nie tylko kierowców samochodów, lecz także m.in. rowerzystów.