Każdy może to zaobserwować sam: znakomita większość kierowców, którzy zbliżają się do sygnalizatora S-2 (sygnalizator świetlny z dołączonym najczęściej z prawej strony wyświetlaczem zielonej strzałki) co najwyżej zwalnia, ale najczęściej – jeśli warunki drogowe nie wymuszają zatrzymania – przejeżdża obok sygnalizatora bez zatrzymania. Błąd! Przepis mówi wyraźnie: sygnał w kształcie zielonej strzałki, wyświetlający się jednocześnie z sygnałem czerwonym, pozwala na skręt w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, jednak pod warunkiem, że łącznie spełnione są dwa warunki:

  • kierowca nie spowoduje utrudnień innym uczestnikom ruchu
  • zatrzyma się przed sygnalizatorem

Zatrzymanie się przed sygnalizatorem nie znaczy więc, że wystarczy zwolnić. Zatrzymanie następuje wtedy, gdy koła się nie kręcą!

{ "uuid": "db8cdd0b-e81d-4036-92d9-dab523816509", "caption": "Sygnalizator S-2", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/ZTY7MDA_/d51745601b1d9515410c2b5e853156ae.png", "alignment": "center", "contentSources": [ { "uuid": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "name": "Auto Świat", "idref": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22" } ], "available": { "start": "2019-02-06 00:00:00+0100" }, "copyright": { "uuid": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "idref": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "note": "Auto Świat", "image": { "publicationId": { "ocdn": "386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734", "ocdnExt": "png", "type": "ocdn" }, "size": { "height": 92, "width": 66 }, "uuid": "0632e2cc-1479-4f48-b22c-f10d91d9f080", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/MTY7MDA_/386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734.png" } }, "publicationId": { "type": "ocdn", "ocdn": "d51745601b1d9515410c2b5e853156ae", "ocdnExt": "png" }, "size": { "height": 3059, "width": 2000, "bytes": 157947 }, "_gql": { "description": { "abstract": "" }, "url": null, "caption": { "main": "Sygnalizator S-2" }, "source": { "uuid": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "name": "Auto Świat" }, "authors": [], "license": { "name": "Auto Świat / Materiały własne", "uuid": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "note": null }, "topics": [], "flags": {} }, "asyncAdSlot": null } Sygnalizator S-2 Foto: Auto Świat
Sygnalizator S-2

Warto wiedzieć, że zielona strzałka sygnalizatora S-2 może być „doklejona” również z lewej strony – i wówczas na tej samej zasadzie (trzeba ustąpić innym pierwszeństwa, zatrzymać się przed sygnalizatorem) pozwala na skręt w lewo, ale także na zawracanie na skrzyżowaniu, o ile nie zabrania tego znak „zakaz zawracania”.

Od sygnalizatora S-2 należy odróżnić sygnalizator kierunkowy S-3, który wyświetla sygnały czerwone, żółte i zielone z kombinacją strzałek. Ten sygnalizator ma zupełnie inne znaczenie i wymaga innego zachowania od kierowcy. Przede wszystkim zielone światło na sygnalizatorze S-3 nie oznacza warunkowego pozwolenia na jazdę, lecz wręcz przeciwnie: oznacza, że podczas jazdy w wyznaczonym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

{ "uuid": "50667103-334f-44ee-a480-bb54e76c1895", "caption": "Sygnalizator S-3", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/YTQ7MDA_/879df8959f65c2b466e08eadbc3f2665.png", "alignment": "center", "contentSources": [ { "uuid": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "name": "Auto Świat", "idref": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22" } ], "available": { "start": "2019-02-06 00:00:00+0100" }, "copyright": { "uuid": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "idref": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "note": "Auto Świat", "image": { "publicationId": { "ocdn": "386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734", "ocdnExt": "png", "type": "ocdn" }, "size": { "height": 92, "width": 66 }, "uuid": "0632e2cc-1479-4f48-b22c-f10d91d9f080", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/MTY7MDA_/386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734.png" } }, "publicationId": { "type": "ocdn", "ocdn": "879df8959f65c2b466e08eadbc3f2665", "ocdnExt": "png" }, "size": { "height": 6500, "width": 2000, "bytes": 323477 }, "_gql": { "description": { "abstract": "" }, "url": null, "caption": { "main": "Sygnalizator S-3" }, "source": { "uuid": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "name": "Auto Świat" }, "authors": [], "license": { "name": "Auto Świat / Materiały własne", "uuid": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "note": null }, "topics": [], "flags": {} }, "asyncAdSlot": null } Sygnalizator S-3 Foto: Auto Świat
Sygnalizator S-3

Sygnalizator S-3 pozwala na jazdę WYŁACZNIE w kierunkach wskazanych strzałkami, co oznacza, że jeśli świeci się zielone światło na sygnalizatorze S-3 ze strzałką w lewo, to wolno jechać tylko w lewo i nie wolno w tym miejscu zawracać. W tym przypadku to działa jak... zakaz zawracania. Z kolei sygnalizator S-3 ze strzałkami w lewo i w dół daje nam pewność, że w tym miejscu wolno zawracać.

Ogólne znaczenie sygnałów świetlnych:

  • zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator. Sygnał zielony nie zezwala jednak na wjazd za sygnalizator, jeśli ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym i rowerzystom oraz wtedy, gdy z racji warunków ruchu niemożliwe jest opuszczenie skrzyżowania przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego
  • żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie jest możliwe bezpieczne zatrzymanie. Sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony
  • czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator
  • czerwony i żółty jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator, za chwilę zapali się sygnał zielony

Warto dodać, że wszystkie wymienione zasady dotyczą nie tylko kierowców samochodów, lecz także m.in. rowerzystów.