Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy w przedstawionej (na zdjęciu) sytuacji możesz wyprzedzić rowerzystę, jeśli będzie to wymagało nieznacznego przekroczenia linii podwójnej ciągłej?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Dalsza część tekstu, w którym wyjaśniamy, dlaczego odpowiedź B jest prawidłowa, znajduje się pod materiałem wideo

Czy można wyprzedzać rowerzystę na linii ciągłej

Przepis, który dotyczy znaczenia linii podwójnej ciągłej, brzmi:

Nie ma wyjątków od tej reguły. Jednocześnie inny przepis dotyczący wyprzedzania jednośladu brzmi:

Reasumując: jeśli nie jest możliwe zachowanie wymaganego, bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu bez najeżdżania na ciągłą linię, wyprzedzać w danym miejscu nie wolno.