Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy sygnał ten (czerwony i żółty nadawane jednocześnie) zezwala na wjazd za sygnalizator?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Wyjaśnienie: Przepis, którego dotyczy pytanie, brzmi: "Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

1) sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator;

2) sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;

3) sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator;

4) sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony."