Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy w przedstawionej sytuacji skręcając w prawo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: A (tak)

Wyjaśnienie: Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w takiej sytuacji, nawet jeśli w danym miejscu nie ma przejścia dla pieszych, to jedno z najsurowiej karanych wykroczeń. Kara za to wykroczenie to 1500 zł mandatu (3000 zł w warunkach recydywy) i za każdym razem 15 punktów karnych. Złamany w tym przypadku przepis brzmi:

"Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża."

Warto wiedzieć, że ustąpić w analogicznej sytuacji należy także rowerzyście:

"Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić."