Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. Czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy masz prawo używać świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość 100 m?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Wyjaśnienie: ograniczenie widoczności do 100 metrów spowodowane mgłą nie uprawnia kierowcy do włączenia świateł przeciwmgłowych. Światła te można włączyć jedynie w warunkach skrajnie złej widoczności. Kodeks drogowy mówi:

"Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła."