Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy widoczny znak zakazu obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania włącznie?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: A (tak)

Wyjaśnienie: Przepis mówi: "znak B-23 „zakaz zawracania” zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie." Zakaz ten może być wcześniej – przed skrzyżowaniem – odwołany znakiem "koniec zakazu zawracania".

Warto wiedzieć, że również znak "zakaz skrętu w lewo" zakazuje m.in. zawracania, natomiast znak "zakaz zawracania" nie stanowi zakazu skrętu w lewo.