Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy znak zakazu umieszczony pod znakiem obszar zabudowany oznacza, że zakaz obowiązuje na całym obszarze zabudowanym z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: A (tak)

Wyjaśnienie: Przepis brzmi tak: "Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 (obszar zabudowany – red.) oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego – red.) lub E-18a (zielona tablica z nazwą miejscowości i przekreśleniem "koniec miejscowości" – red. ), z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem".

Warto o tym pamiętać – jeśli się nie pamięta, można niechcący przekroczyć dozwoloną prędkość i zapłacić mandat.