Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost, jednak nie brakuje i takich, które celowo wymagają od zdających chwili zastanowienia. Czasem wystarczy umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi, a w innej sytuacji trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza.

Skrzyżowanie z nakazem skrętu w prawo

Tak jest i w analizowanym przez nas przypadku, czyli skrzyżowania z nakazem skrętu w prawo. Znając oba znaki, zaprezentowane na zdjęciu, kursanci nie powinni mieć wątpliwości co do prawidłowej odpowiedzi. A czy Ty byś sobie z tym poradził?

Pytanie: Czy masz obowiązek każdorazowo zatrzymać pojazd przed wjazdem na takie skrzyżowanie?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (Nie)

Wyjaśnienie: pytanie jest podchwytliwe, ponieważ – z tego co widać na słabej jakości zdjęciu – rozsądek każde jednak starannie upewnić się, czy można bezpiecznie skręcić w drogę główną. Ale czy koniecznie trzeba się zatrzymać?

Nie ma na skrzyżowaniu np. znaku "stop", który nakazywałby zatrzymanie się przed znakiem czy na linii zatrzymania.

Znajomość znaków drogowych na pierwszym miejscu

Widoczne na zdjęciu znaki mają następujące znaczenie:

Natomiast

Przeczytaj także: