Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy w przedstawionej sytuacji ustąpisz pierwszeństwa rowerzyście?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: A (tak)

Wyjaśnienie: Pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów bywa rozumiane błędnie zarówno przez rowerzystów, jak i przez kierujących samochodami. O ile pieszy ma pierwszeństwo na przejściu już w chwili, gdy na nie wchodzi, to rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe, dopiero gdy na nim jest.

Dlatego, jeśli rozpędzony rowerzysta uderzy w samochód znajdujący się na przejeździe, może być uznany za sprawcę zdarzenia. Jeśli samochód uderzy w rowerzystę znajdującego się na przejeździe, winnym zapewne będzie kierowca samochodu.

Na zdjęciu widać rowerzystę dopiero wjeżdżającego na przejazd, jednak można przyjąć, że jest on bliżej przejazdu niż pojazd i jeśli dojdzie do kolizji, samochód uderzy w rowerzystę "znajdującego się na przejeździe". Dlatego należy ustąpić rowerzyście. Zresztą zawsze warto ustąpić innemu uczestnikowi ruchu w sytuacji, gdy kontynuowanie jazdy sprawia, iż rośnie ryzyko kolizji. Stosowny przepis Kodeksu drogowego brzmi: