Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest zatrzymanie pojazdu na jezdni?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Wyjaśnienie: odruchowo czujemy, że nie jest to dobre miejsce do zatrzymania samochodu, ale niby dlaczego? Niby widać, że samochód zbliża się do skrzyżowania, ale ze zdjęcia nie sposób wnioskować, jaka odległość dzieli pojazd od skrzyżowania.

Najbardziej odpowiedni i jednoznaczny będzie zatem ten przepis:

"Zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;"