Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy w tej sytuacji, zbliżając się do przejazdu kolejowego, masz obowiązek zatrzymać pojazd przed znakiem STOP?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Wyjaśnienie: "1. Znak B-20 „stop” oznacza:

1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem;

2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

2. Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

3. Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.".

W sytuacji na zdjęciu należy zatem podjechać bliżej torów i zatrzymać się w takim miejscu, by można było ocenić sytuację. Nie trzeba zatrzymywać się przed znakiem, jednak należy zatrzymać się przed wjazdem na tory.