Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Masz zamiar skręcić w prawo na widocznym skrzyżowaniu. Czy w związku z tym masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które zbliżają się z lewej strony?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Wyjaśnienie: w sytuacji pokazanej na zdjęciu poruszamy się drogą z pierwszeństwem. Również pojazdy nadjeżdżające z lewej strony poruszają się drogą z pierwszeństwem. O pierwszeństwie przejazdu rozstrzygnie wiec ogólna zasada ruchu drogowego.

W sytuacji, gdy skręcamy w prawo, a kierujący nadjeżdżający z lewej mają zamiar jechać prosto (występuje potencjalnie sytuacja kolizyjna), powinni oni ustąpić nam pierwszeństwa zgodnie z zasadą prawej ręki: "Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony".