Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Ile metrów odstępu od pojazdu poprzedzającego masz obowiązek zachować podczas zatrzymania w tunelu wynikającego z warunków ruchu?

A: Co najmniej 5 metrów.

B: Co najmniej 10 metrów.

C: Co najmniej 15 metrów.

Prawidłowa odpowiedź: A (co najmniej 5 metrów)

Wyjaśnienie:

Pytanie nawiązuje wprost do przepisu z Kodeksu drogowego: "Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m."

Warto też wiedzieć, że przepisy mówią o minimalnym odstępie podczas jazdy w tunelu – chodzi o tunele o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanym:

"Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

1) 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;

2) 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1."

Warto też wiedzieć, że zarządca drogi może zmniejszyć lub zwiększyć minimalny odstęp pomiędzy pojazdami poruszającymi się w tunelu.

Przeczytaj także: