Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza.

Czy prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim?

A: Tak, ale tylko poza obszarem zabudowanym.

B: Tak

C: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (tak)

Wyjaśnienie: prawo jazdy kat. B pozwala na kierowanie:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dmc do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz z przyczepy lekkiej; przy założeniu, że dmc samochodu to równe 3,5 tony, dmc takiego zestawu może wynieść 4250 kg;
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Co do prawa jazdy kat AM, to pozwala ono na kierowanie czterokołowcem lekkim oraz motorowerem; jeśli mamy prawo jazdy kat. B, to możemy zatem kierować i tymi pojazdami.

Warto wiedzieć: na terytorium Polski prawo jazdy kat. B pozwala na kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą lekką; ponadto prawo jazdy pozwala na kierowanie (na terytorium Polski) motocyklem do 125 ccm pojemności pod warunkiem posiadania prawa jazdy od co najmniej trzech lat. Ograniczeniem jest m.in. moc motocykla – do 11 kW. Również na "B" można jeździć motocyklem trójkołowym bez ograniczenia mocy (uwaga, nie wszystkie dostępne modele mają odpowiednią homologację!).