Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Wyjaśnienie: zakaz wyprzedzania wyrażony znakiem drogowym obowiązuje do miejsca odwołania znakiem <koniec zakazu wyprzedzania> albo <koniec zakazów> lub do najbliższego skrzyżowania lub. "Nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią" – w takim wypadku zakaz wyprzedzania obowiązuje dalej.

Umieszczenie zakazu wyprzedzania pod znakiem ostrzegawczym nie zmienia "zasięgu" jego obowiązywania.