Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Bywa, że niezbędna jest też podstawowa wiedza techniczna.

W jaki sposób oświetlają drogę przed samochodem osobowym światła mijania?

A: Prostopadle.

B: Symetrycznie.

C: Asymetrycznie.

Prawidłowa odpowiedź: C (asymetrycznie)

Wyjaśnienie: pytanie można w sumie uznać za zbędne – niby czemu służy obowiązek posiadania wiedzy na temat kształtu wiązki światła reflektorów samochodu? Kierowca i tak nie ustawia świateł samochodu sam, zaś od kontroli świateł jest warsztat i diagnosta na stacji kontroli pojazdów! Niemniej faktem jest, że w Europie światła samochodów są asymetryczne. Na kontynencie reflektory aut oświetlają oprócz jezdni prawe pobocze, na Wyspach Brytyjskich – lewe. Niektóre reflektory "brytyjskie" można warsztatowo przestawić, aby można było wykorzystywać je w krajach Europy kontynentalnej. Innych się nie da przestawić i mogą jedynie być używane jedynie czasowo przez cudzoziemców, ale auto z takimi światłami nie uzyska dopuszczenia do ruchu.

A np. w USA reflektory aut świecą symetrycznie.