Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza.

Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar skrętu w prawo?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: A (Tak)

Wyjaśnienie: co do zasady należy sygnalizować zamiar skrętu na skrzyżowaniu, niezależnie od tego, jak prowadzi droga z pierwszeństwem i czy mamy do wyboru różne kierunki jazdy. Przepis regulujący korzystanie z kierunkowskazów mówi: