Z jaką dopuszczalną maksymalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem?

Autostrada A2 Foto: Magda Wygralak / Shutterstock
Autostrada A2

A: 70 km/h.

B: 80 km/h

C: 140 km/h

Prawidłowa odpowiedź: B

Znak widoczny na zdjęciu informuje o wjeździe na autostradę. Dopuszczalna prędkość dla samochodu osobowego na autostradzie w Polsce to 140 km/h – jest ona wyższa niż w zdecydowanej większości krajów europejskich.

Limit ten nie dotyczy jednak zespołów pojazdów, czyli m.in. samochodów z przyczepą. Przepis brzmi:

"Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym (...) wynosi w przypadku:

1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t na autostradzie – 140 km/h; (...)

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1 na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,

Oznacza to, że maksymalna dozwolona prędkość samochodu z przyczepą (zespołu pojazdów) wynosi na autostradzie zaledwie 80 km/h. To jeden z powodów, które przesądzają o tym, iż wygodniej podróżuje się kamperem o dmc do 3,5 t niż samochodem ciągnącym przyczepę kempingową. Jazda autostradą albo drogą ekspresową takim zespołem pojazdów z prędkością np. 120 km/h oznacza przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 40 km/h!

Warto dodać, że poza obszarem zabudowanym na "pozostałych drogach" (czyli na innych niż autostrada, droga ekspresowa czy droga dwujezdniowa co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu) maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi 70 km/h.