Ujednolicone i bardziej intuicyjne oznakowanie dotyczy dróg szybkiego ruchu. Na znakach mają pojawić się numeracja i nazwa węzłów drogowych. To ma ułatwić zapamiętywanie określonych zjazdów, szczególnie dla zagranicznych kierowców. Dodatkowo nad tablicami kierunkowymi, które znajdują się pod znakami miejscowości, pojawią się strzałki kierunkowe, które mają pomóc w wyborze pasa, np. do skrętu.

Nowe znaki opracowało konsorcjum, któremu przewodziła Politechnika Krakowska. W ramach projektu naukowego „Rozwój Innowacji Drogowych” wykonano analizę i badanie na szerokiej grupie kierowców w zakresie intuicyjności i ujednolicenia oznakowania dróg szybkiego ruchu. Efekty ich pracy można oglądać na 46 odcinkach nowo wybudowanych dróg szybkiego ruchu.

Zobacz także: Nowe drogi w 2020 roku - gdzie powstaną?

Jeszcze w I kwartale 2020 roku GDDKiA wybierze firmę, która sprawdzi, jak eksperymentalne oznakowanie postrzegają kierowcy. Od wyników zależy, czy nowe oznakowanie zostanie wprowadzone na wszystkich odcinkach dróg ekspresowych i autostrad.

Oznakowanie eksperymentalne - wykaz odcinków

Odcinki z nowym, eksperymentalnym oznakowaniem dróg Foto: GDDKiA
Odcinki z nowym, eksperymentalnym oznakowaniem dróg

Polskie nazwy zagranicznych miejscowości

To jednak nie koniec nowości. Już do września zeszłego roku na trasach tranzytowych pojawiają się także polskie nazwy zagranicznych miejscowości, do których prowadzą poszczególne szlaki. Nazwy dużych miast w dwóch różnych językach (np. Kowno i Kaunas) docelowo będą umieszczane w jednym wierszu. W przypadku cyrylicy nazwy oryginalne będą zapisywane w alfabecie łacińskim. Jeżeli nazwy w obu językach są takie same lub nazwa danego miasta nie ma odpowiednika w języku polskim, na drogowskazach będzie zapisywana tylko pisownia oryginalna bez nawiasu. Z prawej strony nadal będzie znajdowało się oznaczenie określające państwo, w którym znajduje się dana miejscowość, np. „LT” (Litwa) lub „D” (Niemcy). GDDKiA planuje zrealizować wymianę oznakowania na całej zarządzanej sieci dróg do końca 2020 roku.

Szybsze wytyczanie objazdów

Drogowcy wspólnie z policją ujednolicili także zasady korzystania z bram, wyjazdów i przejazdów awaryjnych na drogach szybkiego ruchu. Wypracowywane i ujednolicone schematy działań mają pomóc w szybszym podejmowaniu decyzji podczas akcji ratowniczych. przygotowana w ramach ww. projektu badawczego „księgi objazdów”, czyli stałe drogi objazdów dla wszystkich dróg szybkiego ruchu. Ma to skrócić znacznie czas na udrożnienie drogi.