W katalogu znaków jest wiele takich, o których nie pamiętają nawet kierowcy z dużym doświadczeniem. O ile bowiem znaki ograniczenia prędkości, zakazu wyprzedzania lub zakazu zatrzymywania (rzadziej zakaz postoju) możemy spotkać bardzo często i praktycznie każdy kierowca wie, co one oznaczają, to jest również wiele takich, które albo dotyczą wyłącznie kierowców ciężarówek, lub też są rzadko spotykane.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi i łatwopalnymi — kogo dotyczy?

Do tych dość rzadko spotykanych z pewnością należy znak B-13. Oznacza on zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi. Widoczny na znaku symbol samochodu osobowego może być trochę mylący, bo zakaz dotyczy wszystkich pojazdów, które ze względu na ilość przewożonych towarów (towary klas ADR) muszą być oznakowane tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Oznakowanie B-13 ustawia się tam, gdzie istnieje duże ryzyko pojawienia się zagrożenia dla ludzi i budowli. Stąd znak B-13 możemy spotkać w miastach lub w ich pobliżu, bo tam mamy do czynienia ze zwartą zabudową i dużą liczbą ludzi, w pobliżu terenów rekreacyjnych, ale też przed tunelami, obiektami zabytkowymi czy np. w pobliżu zapór wodnych.

Konsekwencje złamania zakazu wjazdu z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi

Wśród towarów, które uważane są za niebezpieczne, znajdują się m.in. materiały i przedmioty wybuchowe, gazy palne, materiały zapalne (ciekłe i stałe), materiały samozapalne czy też materiały, które w zetknięciu z wodą wytwarzają gazy palne.

Za nieprzestrzeganie zakazu wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi kierowcy grozi mandat w wysokości 250 zł. Co więcej, jak w przypadku pozostałych znaków "zakaz wjazdu...", kierującemu grożą dwa punkty karne.