Przytoczmy omawiany przepisy zapisany w art. 39 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kto przepis złamie, naraża się na mandat i punkty karne. Co istotne, karze pieniężnej podlegają też pasażerowie.

To była bardzo droga pomyłka - ci kierowcy sądzili, że nikt ich nie obserwuje. Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo.

Mandat dla pasażera za niezapięte pasy

Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa grozi 100 zł mandatu i 5 punktów karnych. Co ważne, jeśli pasów nie zapiął pasażer, wówczas mandat zapłaci i on, i kierowca. To jednak nie koniec, bo jeśli pasażerów jest w aucie więcej, i więcej niż jeden z nich ma niezapięte pasy, wtedy policjanci dopiszą do konta kierowcy aż 8 punktów karnych.

Trzeba jednak wiedzieć, że polskie przepisy przewidują wiele odstępstw od obowiązku zapinania pasów. Są one wyszczególnione w pkt 2 art. 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Kto nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa

We wspomnianym przepisie czytamy, że obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

 • osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;
 • kobiety o widocznej ciąży;
 • kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;
 • instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
 • policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
 • funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych;
 • żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;
 • zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
 • konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;
 • osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim;
 • dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3;
 • dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ulgi przy przejazdach kolejowych i autobusowych na podstawie biletów jednorazowych ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.