Za chwilę startuje sezon wakacyjny. Z myślą o nim, jak co roku, przygotowaliśmy pigułkę informacyjną zawierającą m.in. ceny paliw, opłaty drogowe, telefony alarmowe, dane kontaktowe polskich placówek dyplomatycznych, niezbędne wyposażenie pojazdów oraz podstawowe regulacje dotyczące podróżowania z przyczepami kempingowymi lub kamperami w 28 krajach Europy.

Zanim wyruszycie w podróż, nie zapomnijcie o zabraniu niezbędnych dokumentów, w tym paszportów lub dowodów osobistych i rejestracyjnych auta oraz polis ubezpieczeniowych obejmujących nie tylko szkody z tytułu OC, lecz także koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Życzymy szerokich dróg i udanego wypoczynku!