• Każdy sprzedawany przedmiot jest objęty rękojmią sprzedawcy. Używany samochód także
  • Sprzedawca używanego samochodu lub innego przedmiotu domyślnie odpowiada za jego wady przez dwa lata od transakcji
  • Popularna formułka, która mówi, że "kupujący zapoznał się ze stanem pojazdu", w żaden sposób nie wyklucza późniejszej odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego
  • W przypadku transakcji pomiędzy dwiema osobami fizycznymi można działanie rękojmi ograniczyć. Ale i to nie pomoże nieuczciwemu sprzedawcy!
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Aktualne przepisy mówiące o rękojmi, czyli regulujące odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, obowiązują od lat. Jednak dopiero od niedawna widać wyraźnie, że rośnie świadomość kupujących, a i sądy nie obawiają się "puścić handlarza z torbami". Coraz częściej pojawiają się doniesienia o wyrokach zasądzających wielotysięczne kwoty, jakie sprzedający samochód muszą zwracać osobom, którym w przeszłości sprzedali używany samochód. Dotyczy to także sprzedawców prywatnych.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo