Artykuł został pierwotnie opublikowany 09.07.2022 r.

W dużym skrócie umowa darowizny samochodu polega na bezpłatnym przekazaniu przez darczyńcę samochodu lub jego części obdarowanemu. Ustawodawca nie nakłada ograniczeń co do osoby, która może być obdarowana (pokrewieństwo ma tu znaczenie wyłącznie ze względów podatkowych, ale o tym później), a zasady umowy darowizny reguluje Kodeks cywilny (art. 888-902).

Jak spisać umowę darowizny samochodu?

Umowa darowizny samochodu nie musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego. Wystarczy sporządzić umowę w formie pisemnej. Bez względu na to, czy w grę wchodzi darowizna całości, czy też części samochodu, umowa musi zawierać następujące dane:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dane darczyńcy i obdarowanego,
 • dane pojazdu będącego przedmiotem darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy o posiadaniu pełnego prawa własności pojazdu,
 • oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu,
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,
 • termin wydania samochodu (data, od której liczona jest umowa darowizny).

Z taką umową trzeba zgłosić się do urzędu skarbowego. Urzędnik na podstawie programu Info-Ekspert wyceni wartość pojazdu, ustali także stopień pokrewieństwa obydwu stron umowy.

Czy za darowany samochód trzeba płacić podatek?

Wszystko zależy od stopnia pokrewieństwa łączącego darczyńcę z obdarowanym. Im pokrewieństwo jest dalsze, tym podatek będzie większy. Ustawa o podatku od spadków i darowizn rozgranicza trzy grupy podatkowe. Przynależność do poszczególnych grup wyznacza stopień pokrewieństwa:

 • grupa I – małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowa;
 • grupa II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
 • grupa III – osoby niespokrewnione ze sobą.

Zgodnie z prawem w każdej grupie występuje kwota darowizny wolna od podatku, w naszym przypadku wartość auta lub darowanej części auta, której nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Kwoty wolne od podatku to:

 • 9.637 zł — jeżeli obdarowany zalicza się do I grupy podatkowej,
 • 7.276 zł — jeżeli obdarowany zalicza się do II grupy podatkowej,
 • 4.902 zł — jeżeli obdarowany zalicza się do III grupy podatkowej.

Dodatkowo osoby z I grupy są zwolnione z podatku od darowizn bez względu na wysokość kwoty pod warunkiem, że darowiznę o wartości większej niż 9 637 zł w ciągu 6 miesięcy od jej nabycia, zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (formularz SD-Z2). W innym przypadku fiskus zgłosi się po należny podatek.

Jaki podatek zapłacisz od darowizny samochodu?

Nawet jeśli darowizna auta (o wartości powyżej wspomnianej już kwoty 9637 zł) odbędzie się pomiędzy blisko spokrewnionymi osobami (grupa I), a obdarowany nie zgłosi jej w odpowiednim czasie do Urzędu Skarbowego, będzie musiał zapłacić podatek:

 • 3 proc. od kwoty 10 278 zł. W przypadku nadwyżki (do kwoty 20 556 zł) odprowadza się 5 proc. oraz 7 proc. od kwoty powyżej 20 556 zł.
 • W przypadku grupy II podatek oblicza się w następujący sposób. Od kwoty 10 278 zł pobierane jest 7 proc. W przypadku nadwyżki (do dwukrotności tej kwoty) odprowadza się 9 proc. oraz 12 proc. od kwoty powyżej 20 556 zł.
 • W grupie III obciążenia są najwyższe i wynoszą odpowiednio: 12, 16 i 20 proc.