Volvo już w 1987 roku wprowadziło do wyposażenia swych modeli urządzenie, w którym oparcie po uderzeniu od tyłu cofa się, a zagłówek wychyla się w przód, wychwytując szarpniętą w tył głowę pasażera jeszcze przed niebezpiecznym odrzuceniem jej do tyłu.