Od 1 lipca 2021 r. w życie wchodzą zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Jedna z nich dotyczy opodatkowania akcyzą sytuacji, w której zmienia się zarejestrowany w Polsce pojazd na samochód osobowy. Wcześniej od takiej zmiany nie trzeba było płacić podatku, a po wejściu w życie przepisów pojawi się obowiązek podatkowy – wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów.

Resort przypomniał także, że w ustawie zawarty jest przepis, który przesuwa termin powstania obowiązku podatkowego dla pojazdów, które zostaną przerejestrowane na samochody osobowe między 1 lipca 2021 r. a 30 czerwca roku 2022. Ten termin został wyznaczony na 1 lipca 2022 r.

"Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku" – napisano w komunikacie MF.

Wprowadzenie opodatkowania akcyzą zmiany pojazdu zarejestrowanego w Polsce na pojazd osobowy miało na cele eliminacje nieprawidłowości przy imporcie aut. Zdarzały się bowiem sytuacje, kiedy sprowadzane z UE samochody osobowe były rejestrowane w kraju jako samochody ciężarowe lub specjalne (do 3,5 tony), przez co nie wymagały opłacenia akcyzy. Następnie zmieniano je na auta osobowe, co pozwalało uniknąć podatku.