Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Andrzej Rogoziński, dyrektor projektu Skoda Autodrom Poznań, Barbara Rogozińska, Arkadiusz Gwizdek, dyrektor marketingu marki Skoda, Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania, insp. Roman Kuster, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, oraz Krzysztof Krzysztofiak, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Nowoczesny tor bezpiecznej jazdy znajduje się przy ul. Głogowskiej 425 w Poznaniu. Obiekt składa się z czterech specjalnie zaprojektowanych modułów, które pozwolą kierowcy poznać siły działające na samochód i przekonać się, jaki wpływ na jego zachowanie ma kierujący. Moduły zostały wyposażone w nawadniane maty poślizgowe oraz przeszkody wodne. Kierowcy zmierzą się też z „szarpakiem” - urządzeniem, które wprowadzi auto w niekontrolowany nadsterowny poślizg. Tuż za „szarpakiem” znajduje się 100-metrowa płyta poślizgowa z trzema rzędami automatycznie sterowanych kurtyn wodnych, symulujących pojawiające się na drodze przeszkody. Dodatkowo, jest też okrąg, na którym można wypróbować działanie elektronicznych systemów stabilizujących tor jazdy.

Skoda Autodrom Poznań ma służyć podnoszeniu kompetencji kierowców flotowych oraz indywidualnych w ramach szkoleń doskonalących technikę jazdy, prowadzonych przez Skoda Auto Szkołę. Niezależnie od tego, Skoda Autodrom Poznań prowadzić będzie również obowiązkowe szkolenia kierowców, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami, służb mundurowych oraz egzaminy dla instruktorów ODTJ. Ponadto będzie on kontynuował nawiązaną przez ŠKODA Auto Szkołę współpracę z placówkami naukowymi oraz instytucjami, a także służbami mundurowymi, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Skoda Autodrom Poznań
Skoda Autodrom Poznań