Kontrakt zawarły GDDKiA Oddział w Zielonej Górze oraz konsorcjum firm Kobylarnia S.A. (lider), Mirbud S.A. (partner), Budpol Sp. z o.o. (partner). Przebudowa 21-kilometrowego odcinka ma się zakończyć w 2023 r.

Autostrada A18  – rozstrzygnięto przetarg na kolejny odcinek drogi Foto: GDDKiA
Autostrada A18 – rozstrzygnięto przetarg na kolejny odcinek drogi

Tomasz Żuchowski, p.o. dyrektor GDDKiA, wskazał, że podpisana w środę umowa dotyczy przebudowy najdłuższego odcinka z ponad 70-kilometrowego fragmentu trasy A18, który jest modernizowany. „Umowy na wszystkie cztery odcinki tego fragmentu są już podpisane. Przypomnę tylko, że pozwolenie na budowę dla południowej nitki A18 zostało wydane już w 2011 r., natomiast decyzję finansowe ministerstwa i rządu były z 2018 r. i dziś wieńczymy tematy dotyczące wyłonienia wykonawców” - mówił.

Autostrada A18 - przebudowa starej trasy

Wykonawca ostatniego odcinka trasy A18 będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,5 m i budowa nowej betonowej nawierzchni o szerokości 11 m. Ponadto, przebudowane zostaną dwa węzły (Luboszów i Golnice), a także zbudowane pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe. Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj”. Koszt inwestycji to 258,7 mln zł.

W ramach przebudowy całości trasy A18 Olszyna – Golnice zmodernizowane zostanie pond 70 kilometrów. Droga zostanie w całości dostosowana do standardów autostrady. Inwestycję podzielono na cztery fragmenty. Prace budowlane na wszystkich odcinkach zakończą się w 2023 r.

Autostrada A18 - ważny szlak komunikacyjny

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym - połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęto pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.