Oddanie do ruchu łącznicy przy węźle Murckowska ma istotny wpływ na płynność ruchu na południe od Katowic. Jak podała GDDKiA w 2021 r. autostrada A4 pomiędzy węzłami Katowice Mikołowska i Katowice Murckowska to jeden najbardziej obciążonych odcinków dróg krajowych w województwie śląskim.

Autostrada A4: bardzo duże natężenie ruchu przy Katowice Murckowska

Na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Katowice Mikołowska oraz Katowice Murckowska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odnotowała średni dobowy ruch roczny (SDRR) przekraczający ponad 100 tys. pojazdów na dobę. W tamtym okresie SDRR dla dróg krajowych w województwie śląskim wynosił 22 tys. 619 pojazdów na dobę.