Choć od 2010 roku Unia Europejska prowadzi działania, które mają do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę śmiertelnych wypadków drogowych, to od 2014 roku średnio w całej Unii Europejskiej nie udaje się poprawić uzyskiwanych wyników. Ponadto 2016 rok był trzecim z rzędu, w którym liczba ofiar nie maleje w założonym tempie. W minionym roku na europejskich drogach życie straciło aż 25 670 osób, czyli tylko o 2 proc. mniej niż w 2015 roku (26 200 osób). Spośród 32 monitorowanych krajów, tylko w 15 z nich odnotowano zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych. Najlepszymi wynikami szczycą się przy tym Litwa (22 proc. mniej), Łotwa (16 proc.), Cypr (19 proc.), Czechy (17 proc.) i Szwajcaria (15 proc.). Niestety w aż 15 krajach liczba śmiertelnych wypadków wzrosła.

{ "uuid": "6b41c373-1379-5730-afa1-8ac81e6cb688", "caption": "Liczba wypadków w UE", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/OWQ7MDA_/463757c6baa9a4679cea54527c55f24d.png", "contentSources": [ { "uuid": "8610981d-049a-5db9-b08c-33751e103483", "name": "Materiały prasowe", "idref": "8610981d-049a-5db9-b08c-33751e103483" } ], "available": { "start": "2017-12-11 00:00:00+0100" }, "copyright": { "uuid": "2b35b4d7-82b3-558d-9113-baf20dc8f8bb", "idref": "2b35b4d7-82b3-558d-9113-baf20dc8f8bb" }, "publicationId": { "type": "ocdn", "ocdn": "463757c6baa9a4679cea54527c55f24d", "ocdnExt": "png" }, "size": { "height": 904, "width": 1368, "bytes": 224666 }, "asyncAdSlot": null } Liczba wypadków w UE
Liczba wypadków w UE

A jak wypada Polska na tle uwzględnionych w badaniu państw? Bardzo źle. Przykładowo, jeżeli uwzględnić liczbę ofiar wypadków przypadającą na milion mieszkańców, to znajdujemy się na piątej pozycji od końca w gronie 32 przebadanych krajów. O wiele gorzej wypadamy, jeśli uwzględni się liczbę ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na przejechane kilometry. Wówczas nasz kraj jest na szarym końcu zestawienia, w którym uwzględniono 22 europejskie państwa. W Polsce mamy niemal 16 śmiertelnych wypadków na każdy miliard przejechanych kilometrów, podczas gdy np. w Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy też Danii jest to liczba aż czterokrotnie mniejsza!

Autorzy raportu narzekają, że w krajach europejskich brak politycznej woli, by prowadzić ostrzejsze działania na rzecz zmniejszenia liczby śmiertelnych wypadków. Brak też odpowiednio intensywnych działań policji, które prowadziłyby do ostrzejszego i skuteczniejszego karania za przekraczanie dozwolonej prędkości czy też jazdę po spożyciu alkoholu. Inny powód złego stanu rzeczy to także fakt, że od 2009 roku Unia Europejska nie zmieniała standardowego wyposażenia z dziedziny bezpieczeństwa, jakie musi mieć każdy nowy samochód. Tymczasem w ostatnich latach miał miejsce bardzo szybki rozwój systemów wspomagających kierowcę. Komisja Europejska planuje wprowadzenie nowych przepisów dopiero w marcu 2018 roku.