Wdrożona w Monachium nowa technologia skanowania pozwala na wygenerowanie modelu 3D całego pojazdu w trakcie jednej sesji, a nie podczas długich, pojedynczych skanów - jak miało to miejsce wcześniej. Wykonanie precyzyjnego modelu trójwymiarowego to pomost bezpieczeństwa między fazą projektową a produkcyjną.

Skanowanie samochodu może zostać wykonane w pełni automatycznie, na przykład podczas godzin nocnych, z maksymalną wydajnością. Wokół samochodu poruszają się ramiona robota wyposażone w czujniki, które rejestrują powierzchnię samochodu, dzieląc go na fragmenty 80 x 80 cm. Zastosowana technologia pozwala na osiągnięcie dokładności wyników poniżej 100 µm.

Nowatorski sposób pomiarów w bawarskiej fabryce skutkuje uzyskaniem precyzyjnych i szybkich wyników analizy, które są wyjątkowo przydatne dla działu produkcyjnego, pozwalając na zidentyfikowanie i szybkie poprawienie wad na samym początku produkcji. Tym samym skutkuje on produkcją aut o zneutralizowanym ryzyku wystąpienia poważnych wad fabrycznych.