Plany przewidują, że w Pradze ograniczenie wjazdu do centrum miasta zostanie uzależnione od emisji szkodliwych spalin naszego pojazdu. Ograniczenia mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, a Praga podzielona zostanie na trzy strefy. W pierwszym etapie realizacji projektu ograniczeniami zostanie objętych 12 proc. obszaru czeskiej stolicy.

Plakietka potwierdzające spełnienie przez pojazd wymaganej normy będzie kosztowała 80 czeskich koron. Czeskie ministerstwo transportu prowadzi jeszcze zaawansowane rozmowy ze swoim niemieckim odpowiednikiem, by ważność plakietek rozszerzy również na Niemcy.

Wiadomo także, że w pierwszym etapie do centrum Pragi będą mogły wjeżdżać pojazdy spełniające wymagania normy Euro 3, czyli diesle wyprodukowane po 2001 roku oraz auta z silnikiem benzynowym produkowane od 1993 roku. Zapewniony wjazd bez tych wymagań będą mieli mieszkańcy stref.