• Aby odzyskać zabrane prawo jazdy, trzeba wypełnić wniosek i dostarczyć go do urzędu
  • Prawo jazdy można odebrać osobiście, poprzez pełnomocnika albo zamówić przesłanie za pośrednictwem poczty
  • W niektórych przypadkach konieczne jest dostarczenie do urzędu zaświadczenia od lekarza
  • Jeśli nasz dokument jest ważny, dostaniemy ten sam dokument, który nam zabrano. Jeśli stracił ważność, trzeba zamówić nowy

Po trzech miesiącach od popełnienia wykroczenia – dla Donalda Tuska właśnie nadszedł ten dzień – można odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę ze zbyt wysoką prędkością. Donald Tusk stracił prawo jazdy na trzy miesiące w sobotę 20 listopada 2021 r. Minęły trzy miesiące – może już składać wniosek o jego zwrot.

Procedura czysto techniczna, ale wniosek musi być!

Aby odzyskać prawo jazdy, można udać się osobiście do urzędu, na miejscu pobrać wniosek, wypełnić go, zapłacić i – jeśli minął termin zatrzymania dokumentu – można go od razu odebrać. Opłata ewidencyjna wynosi… 50 groszy. Można ją przelać bezpośrednio na wskazane konto (właściwy numer konta sprawdzimy przez Internet, jeszcze w domu można dokonać formalności, a także wydrukować potwierdzenie), a można też zapłacić w kasie urzędu. Uwaga: w niektórych wypadkach opłata za wpłacenie 50 gr w kasie wynosi np. trzy zł!

Jeśli sprawę załatwiamy przez pełnomocnika, dodatkowo trzeba zapłacić 17 zł opłaty skarbowej.

Sam wniosek jest dość długi, ale wypełnić trzeba tylko niektóre rubryki. Jeśli nie zmieniły się nasze dane (np. adres zamieszkania), a prawo jazdy jest wciąż ważne, nie trzeba do wniosku dołączać zdjęcia. Jeśli dane się zmieniły albo z innych przyczyn musimy zamówić nowy dokument, trzeba dołączyć swoje zdjęcie w formacie 3,5 x 4,5 cm i zapłacić za wydanie prawa jazdy 100 zł.

Zwrot prawa jazdy: czy trzeba iść do wydziału komunikacji?

Zdecydowanie nie i raczej nie ma co zakładać, że były premier Donald Tusk osobiście pofatyguje się do urzędu, który pierwotnie wydał mu prawo jazdy, a teraz przechowuje je w depozycie. Sprawę można załatwić przez pełnomocnika, ale można też wniosek wysłać pocztą. Niektóre urzędy umożliwiają złożenie dokumentów online. We wniosku jest też rubryka, której zakreślenie spowoduje, że dokument zostanie zwrócony właścicielowi za pośrednictwem poczty.

Dodatkowe dokumenty: kiedy są potrzebne?

Jeśli kierowca został skierowany na badania lekarskie albo upłynęła ważność jego badań, musi on dostarczyć do urzędu zaświadczenie od lekarza. Jeśli nic takiego nie nastąpiło, prawo jazdy jest zwracane niezwłocznie.