Zgodnie z kontraktem termin zakończenia wszystkich prac upływa 30 sierpnia 2022 r. Wykonawcą umowy o wartości prawie 9 mln zł, która została zawarta 30 sierpnia 2021 r., jest firma Strabag. W ramach przebudowy odcinka DK79 na długości ok. 350 m droga została poszerzona do trzech pasów ruchu na każdej jezdni. Ponadto powstały chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowana została istniejąca droga serwisowa, elektroenergetyka, oświetlenie oraz system odwodnienia.

DK79 - prace w Piasecznie część działań na tej trasie

Dla odcinka od Piaseczna (ul. Syrenki) do początku obwodnicy Góry Kalwarii, o długości ok. 13,5 km, GDDKiA podpisała umowę na wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Od grudnia 2019 r. kierowcy mogą korzystać z 9-kilometrowej obwodnicy Góry Kalwarii, która wyprowadziła uciążliwy ruch z centrum miasta. Dla kolejnych trzech odcinków: Góra Kalwaria - Mniszew (ok. 13,6 km), Mniszew - Magnuszew (ok. 12,5 km) oraz Magnuszew - Ryczywół (ok. 9,5 km), przygotowywana jest Koncepcja programowa wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Odcinek Ryczywół - Kozienice (ok. 15 km) został już przebudowany, a prace na fragmencie trasy przechodzącej przez Kozienice (ok. 5,5 km) podzielono na trzy zadania. Pierwsze zakończyło się w styczniu 2021 r., drugie planujemy zrealizować na przełomie III i IV kwartału 2022 r., dla trzeciego zadania zostanie ogłoszony przetarg na roboty do końca III kwartału 2022 r. Dla odcinka pomiędzy Aleksandrówką a Garbatką, o długości ok. 10 km, GDDKiA podpisała w kwietniu 2022 r. umowę na opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Natomiast w czerwcu 2022 r. dyrekcja podpisała umowę na rozbudowę odcinka od Garbatki do Wilczowoli, o długości ok. 7,7 km, w systemie Projektuj i buduj.

GDDKiA i program budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie także ok. 9-kilometrowa obwodnica Zwolenia. W październiku 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Z tego samego Programu powstanie także obwodnica Lipska. W grudniu 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę trasy o długości ok. 6,4 km. Dla odcinków: obwodnica Ciepielowa (długość ok. 1,6 km), Ciepielów — Lipsko (ok. 6,4 km) i Lipsko — granica woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego (ok. 8,5 km), dyrekcja przygotowuje dokumentację do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy oraz nadzoru w systemie Projektuj i buduj.