Teraz już tylko uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) będzie decydowało o tym, czy Budimex zostanie wykonawcą drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice — Bieruń. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że to właśnie ta firma złożyła najtańszą — 489 mln 175 tys. 059 zł — spośród 10 ofert, które wpłynęły w przetargu na realizację tej inwestycji.

Wybrano wykonawcę drogi ekspresowej S1 Mysłowice — Bieruń Foto: GDDKiA
Wybrano wykonawcę drogi ekspresowej S1 Mysłowice — Bieruń

O tym, że oferta Budimeksu okazała się najatrakcyjniejsza, zadecydowało również zadeklarowanie przedłużenia okresu gwarancji o 5 lat oraz skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące. W optymistycznym wariancie do podpisania umowy z wykonawcą może dojść na przełomie maja i czerwca br. i będzie oznaczało to, że już wszystkie cztery odcinki drogi S1 od Mysłowic do Bielska-Białej o długości ponad 40 km byłyby w realizacji.

W ramach inwestycji do wybudowania będzie 10-kilometrowy odcinek S1 Mysłowice — Bieruń wraz z węzłami drogowymi Kosztowy II oraz Lędziny. Ponadto wykonawca będzie musiał wybudować dwa Miejsca Obsługi Podróżnych, tj. Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), a także 16 obiektów inżynierskich i niezbędną infrastrukturę techniczną.