• Obecnie gotowe jest ponad 91 km drogi S12, tj. od obwodnicy Puław aż do węzła Piaski Wschód
  • W budowie pozostaje kolejne 14 km, tj. obwodnica Chełma — ten odcinek powinien być gotowy w 2025 r.
  • Na etapie przygotowań są odcinki na wschód od autostrady A1 o łącznej długości ok. 230 km
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

W obecnym kształcie droga ekspresowa S12 ma ponad 91 km i tworzą ją obwodnica Puław z mostem na Wiśle o długości 12,7 km oraz niemal 12-kilometrowe jej przedłużenie do węzła Kurów Zachód na drodze S17. Na kolejnych 66,8 km trasa ta prowadzi od węzła Kurów Zachód, przechodzi w obwodnicę Lublina i kończy się na węźle Piaski Wschód — na tym odcinku S12 pokrywa się z drogą S17.

Droga S12 — obwodnica Chełma już na etapie realizacji

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) obecnie powstaje obwodnica Chełma w woj. lubelskim. "Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, czterech węzłów drogowych oraz 15 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów w ciągu drogi ekspresowej. Powstaną też przejścia dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i BRD. W ramach inwestycji zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej" — precyzuje GDDKiA i dodaje: "W kwietniu złożyliśmy do Wojewody Lubelskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty budowlane rozpoczną się po jej uzyskaniu". Całość prac powinna zakończyć się w 2025 r.

Dalszy ciąg tekstu pod materiałem wideo:

Droga S12 — odcinki w fazie przygotowania

"Drogi ekspresowe S12 i S74 w woj. łódzkim objęte są jedną decyzją środowiskową. Droga ekspresowa S12 ma łączyć się z autostradą A1 na południe od Piotrkowa Trybunalskiego i biec przez Sulejów oraz Opoczno w kierunku Radomia. Długość drogi ekspresowej S12 na terenie województwa łódzkiego to ok. 61 km" — informuje GDDKiA. Mimo wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi decyzji środowiskowej i uzyskania rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na odwołanie środowisk ekologicznych, konieczne było uzupełnienie części Raportu Środowiskowego. "W ciągu najbliższego miesiąca powinna zostać wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu na uzupełnienie Raportu. Oznacza to, że w połowie 2024 roku dokumenty powinny być gotowe, a decyzja środowiskowa ostateczna. W przypadku zapewnionego finansowania będzie to oznaczało możliwość ogłoszenia przetargu na projekt i budowę dróg ekspresowych S12 i S74 w województwie łódzkim" — dodaje GDDKiA.

Trasa S12 od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do obwodnicy Puław

Generalna dyrekcja podała, że obecnie przygotowywana jest dokumentacja dla odcinka S12 o długości ok. 108 km, który będzie prowadził od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego aż do Radomia, a dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim. Decyzję środowiskową dla odcinka na zachód od Radomia została wydana w październiku 2021 r. Przyszła trasa o długości ok. 41,3 km będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu każda i będzie można na nią wjechać m.in. poprzez węzły Gielniów, Przysucha i Wieniawa. "Planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj to 2024 rok. Przy sprawnym przebiegu postępowania, braku odwołań oraz szybkim podpisaniu umowy zakładamy realizację robót w latach 2026-2029" — informuje GDDKiA.

W przypadku odcinka na wschód od Radomia prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Planowana trasa będzie miała ok. 67 km długości, również dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda i znajdzie się na niej siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice). "Planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj to 2025 rok. Przy sprawnym przebiegu postępowania, braku odwołań oraz szybkim podpisaniu umowy zakładamy realizację robót w latach 2028-2030" — zapowiada GDDKiA.

Trasa S12 - odcinki w stronę granicy z Ukrainą

Na etapie przygotowań są trzy odcinki drogi S12 w woj. lubelskim o długości ok. 61 km, tj. Piaski — Dorohucza, Dorohucza — Chełm i Chełm — Dorohusk. Pierwszy będzie miał ok. 13 km i połączy koniec istniejącej trasy S12/S17 na węźle Piaski Wschód z węzłem Dorohucza. Drugi ma mieć ok. 25 km, a trzeci, który połączy koniec planowanej obwodnicy Chełma (węzeł Chełm Wschód) z przejściem granicznym w Dorohusku, będzie miał ok. 23 km długości.