• Droga S17 będzie prowadzić do granicy z Ukrainą w Hrebennem
  • Postępy widać na planowanej trasie Lublin - Hrebenne
  • Kolejne odcinki trasy S17 są w realizacji, planowane oddanie do użytku w 2028 r
  • Wykonawcy złożyli wnioski o zezwolenie na budowę dla trzech odcinków drogi

Fragmenty drogi S17 Izbica — Zamość Sitaniec i Łopiennik — Krasnystaw Północ to kolejne elementy trasy między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) w woj. lubelskim. Dla pierwszego z tych fragmentów już wybrano wykonawcę, z kolei drugi jest już z decyzjami, przybliżającymi jego budowę.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Droga S17 Izbica — Zamość Sitaniec

Trasa S17 Izbica — Zamość Sitaniec będzie miała niespełna 10 km. Przebiegać ona będzie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17 i ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach budowy powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec i planowanych jest 27 obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt. Zawarcie umowy z wykonawcą trasy planowane jest w tym roku, a oddanie do użytku w 2028 r.

Jest to trzeci odcinek S17 między Piaskami a Zamościem, dla którego w ostatnim czasie wybrano wykonawcę. Na początku stycznia GDDKiA zakończyła ocenę ofert w przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch fragmentów tej drogi: Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica, o łącznej długości 35 km.

Infografika dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację S17 Izbica-Zamość Sitaniec Foto: GDDKiA
Infografika dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację S17 Izbica-Zamość Sitaniec

Droga S17 Łopiennik — Krasnystaw Północ

Fragment S17 Łopiennik — Krasnystaw Północ będzie miał długość ok. 9,2 km, a jego rekomendowany przebieg, to wariant biegnący po południowo-zachodniej stronie trasy DK17. GDDKiA otrzymała już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Projektanci muszą jeszcze m.in. zakończyć badania geologiczne dla wskazanego wariantu trasy, uszczegółowić rozwiązania drogowe, mostowe i ochrony środowiska. Po zakończeniu prac i odebraniu dokumentacji przetarg na wyłonienie wykonawcy tego odcinka ma być ogłoszony w I kw. 2025 r. Kierowcy mają pojechać tą drogą w 2028 r.

Infografika dot. wydania decyzji środowiskowej dla odcinka S17 Łopiennik-Krasnystaw Północ Foto: GDDKiA
Infografika dot. wydania decyzji środowiskowej dla odcinka S17 Łopiennik-Krasnystaw Północ

Na jakim etapie jest budowa S17?

W dalszej części drogi, od Zamościa w kierunku Hrebennego, w realizacji są trzy odcinki o długości niespełna 50 km:

  • Zamość Wschód – Zamość Południe,
  • Zamość Południe – Tomaszów Lubelski
  • Tomaszów Lubelski – Hrebenne

Dla tych odcinków wykonawcy złożyli wnioski o zezwolenie na budowę drogi. Po jej wydaniu, maszyny będą mogły wjechać na plac budowy i rozpoczną się prace.

Ponadto na etapie prac przygotowawczych jest jeszcze ok. 12-kilometrowy odcinek Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). Ogłoszono też przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17 w okolicy Hrebennego. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą.

W 2023 r. z kolei oddano do użytku drugą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.