• W woj. lubelskim GDDKiA udostępniła kierowcom cztery odcinki drogi ekspresowej S19 o łącznej długości ok. 47 km
  • Droga S19 jest fragmentem międzynarodowego korytarza Via Carpatia, który w Polsce będzie przebiegał od granicy z Litwą do granicy ze Słowacją
  • Nowy odcinek ekspresówki S19 ma dwie jezdnie o nawierzchni bitumicznej z rezerwą pod trzeci pas
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Kierowcy mogą już korzystać z czterech kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 między Lublinem a obwodnicą Janowa Lubelskiego. Udostępniony dzisiaj (16 grudnia) fragment międzynarodowego korytarza Via Carpatia ma łączną długość 47 km i wykonany jest z nawierzchni bitumicznej. Jak poinformował PAP, drodze ekspresowej S19 nadano nazwę "Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego".

Via Carpatia: cztery kolejne odcinki S19 udostępnione kierowcom Foto: GDDKiA
Via Carpatia: cztery kolejne odcinki S19 udostępnione kierowcom

Budowa drogi ekspresowej S19 w woj. lubelskim rozpoczęła się w 2019 r. Cały ten fragment korytarza Via Carpatia ma długość ok. 75 km i został podzielony na sześć odcinków. Z pierwszego z nich, o długości ok. 8 km i zlokalizowanego pomiędzy węzłami Janów Lubelski Południe oraz Lasy Janowskie, kierowcy mogą korzystać już od czerwca br.

Droga S19: odcinek Lublin – Niedrzwica Duża

Wyjeżdżając z Lublina na południe, kierowcy najpierw wjadą na ok. 12-kilometrowy fragment prowadzący w kierunku Kraśnika. Odcinek zaczyna się za węzłem Lublin Węglin i najpierw biegnie śladem dotychczasowej drogi krajowej nr 19 i w pobliżu Strzeszkowic Dużych kieruje się na wschód, omijając Niedrzwicę Dużą. Ten fragment drogi ekspresowej S19, fragmentu korytarza Via Carpatia, kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 834 (ul. Bychawska).

Na całość inwestycji składa się m.in. 15 obiektów inżynierskich: cztery mosty, 10 wiaduktów oraz kładka. W przyszłym roku kierowcy będą mogli również korzystać z pary MOP-ów Radawczyk i Zemborzyce, których budowa dobiega końca.

W swoim komunikacie dotyczącym otwarcia nowych odcinków drogi ekspresowej S19 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ostrzega, że do czasu oddania do ruchu kolejnego odcinka Niedrzwica Duża – Kraśnik (udostępnienie tego odcinka planowane jest na 2022 r.) ruch tranzytowy w stronę obwodnicy Kraśnika będzie możliwy przy wykorzystaniu obecnej drogi krajowej nr 19 przez węzeł Strzeszkowice. Z kolei tranzyt w kierunku Bychawy do DW834 poprowadzony zostanie trasą główną drogi ekspresowej do węzła Niedrzwica Duża. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu.

Droga S19: obwodnica Janowa Lubelskiego Foto: GDDKiA
Droga S19: obwodnica Janowa Lubelskiego

Droga S19: obwodnica Kraśnika

Niewiele mniej, bo ok. 10 km, ma drugi z udostępnionych dzisiaj odcinków drogi S19, tj. obwodnica Kraśnika. Ten fragment Via Carpatii zaczyna się w miejscowości Lasy, gdzie powstał węzeł Kraśnik Północ, omija miasto po wschodniej stronie i w miejscowości Słodków łączy się z kolejnym odcinkiem międzynarodowego korytarza.

W ramach inwestycji oprócz dwóch węzłów drogowych – Kraśnik Północ oraz Kraśnik Południe, gdzie wybudowane zostało także połączenie drogą krajową nr 74 – zostały wybudowane także dwa mosty i 10 wiaduktów. Obecnie wykonawca buduje jeszcze parę MOP-ów Słodków, te mają zostać oddane do użytku w 2022 r.

Droga S19: Kraśnik – Janów Lubelski

Jednym z najdłuższych odcinków budowanej drogi ekspresowej S19 w woj. lubelskim jest fragment pomiędzy Kraśnikiem i Janowem Lubelskim. Jego długość wynosi ok. 18 km i zaczyna się przed kompleksem leśnym w pobliżu Szastarki, omija m.in. Polichnę oraz Modliborzyce i kończy się za wiaduktem w okolicach Janówka.

Na ten fragment Via Carpatii składa się m.in. 21 obiektów inżynierskich, tj. most, 14 wiaduktów oraz sześć przejść dla zwierząt. Ponadto wykonawca wybudował dwa węzły drogowe, Szastarka i Modliborzyce, a także parę MOP-ów Felinów.

GDDKiA informuje, że chociaż budowa głównego ciągu trasy została zakończona, to ze względu na prace trwające przy przebudowie drogi krajowej nr 19 oraz prace wykończeniowe, na dwóch fragmentach tego odcinka o łącznej długości ok. 3,5 km (od Słodkowa do Szastarki oraz w okolicach Zarajca) wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Droga S19: obwodnica Janowa Lubelskiego Foto: GDDKiA
Droga S19: obwodnica Janowa Lubelskiego

Droga S19: obwodnica Janowa Lubelskiego

Ten fragment Via Carpatii ma ok. 6,5 km i jest najkrótszym z czterech nowo otwieranych odcinków drogi ekspresowej S19. Trasa zaczyna się w miejscowości Kopce, omija Janów Lubelski po zachodniej stronie i kończy się w okolicach miejscowości Jonaki.

Oprócz węzłów drogowych Janów Lubelski Północ i Janów Lubelski Południe w ramach inwestycji powstały także cztery wiadukty i jeden most. Ponadto wykonawca przygotował pięć przejść dla zwierząt oraz osiem przepustów, a także parę MOP-ów Janów Lubelski.

Dalsza część tekstu pod podcastem

Droga S19 w woj. lubelskim

Jak poinformowała na swojej stronie GDDKiA łączny koszt budowy sześciu odcinków S19 w woj. lubelskim od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie (wraz z pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) to ok. 2,5 mld zł, z czego ok. 1,2 mld zł to dofinansowanie z UE.

Na terenie woj. lubelskiego drogę ekspresową S19 w ciągu korytarza Via Carpatia będą tworzyły:

  • obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego, długość 6,6 km (jednojezdniowa - planowana dobudowa drugiej jezdni - trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy) - oddana do ruchu w 2008 r.
  • obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej, długość 7,9 km (jednojezdniowa - planowana dobudowa drugiej jezdni - trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy) - oddana do ruchu w 2011 r.
  • obwodnica Lublina (w. Lublin Rudnik - w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin), długość 20 km - oddana do ruchu w latach 2014-2016
  • Lublin (koniec obwodnicy) - Kraśnik (koniec obwodnicy), długość 42 km - dwa odcinki oddane do użytku 16 grudnia 2021 r. Trwa budowa ostatniego odcinka Niedrzwica Duża - Kraśnik. Planowane zakończenie II kw. 2022 r.
  • Kraśnik - Lasy Janowskie, długość ok. 33 km - oddane do użytku 16 grudnia 2021 r.
  • granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, długość ok. 78 km - trwają przetargi na wyłonienie wykonawców pięciu odcinków realizacyjnych;
  • Lubartów - Lublin, długość ok. 23 km - wyłoniony wykonawca. Trwają prace projektowe. Planowane rozpoczęcie robót w 2022 r.
Ładowanie formularza...