Umowa z poprzednim wykonawcą - włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) - została wypowiedziana przez GDDKiA w grudniu 2020 r., ponieważ dotychczasowe tempo prac nie pozwoliłoby na zakończenie ich w uzgodnionym terminie.

Droga S7 – budowę dokończą Turcy

Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, ofertę konsorcjum tureckiego Gulermak i Mosty Łódź wybrano spośród sześciu propozycji złożonych do przetargu.

„Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyboru wykonawcy. Jeżeli nie będzie odwołań umowa zostanie podpisana i nowy wykonawca rozpocznie prace” - zapowiedziała przedstawicielka GDDKiA.

Zadanie objęte przetargiem dotyczy odcinka S7 od węzła Widoma (bez węzła - powstaje on w ramach budowy odcinka Szczepanowice – Widoma) do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta o długości 18,3 km. Inwestycja przebiega po mocno zurbanizowanych terenach Krakowa, w związku z czym jest kosztowna i skomplikowana pod względem technicznym. Na trasie powstaną m.in. cztery węzły drogowe, w tym jeden tzw. zintegrowany, a także wiele innych obiektów inżynieryjnych.

Droga S7 – kiedy pojedziemy odcinkiem Widoma-Kraków?

Zgodnie z ofertą wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy od daty zawarcia umowy dla odcinka nr 1 zamiejskiego oraz – 31 miesięcy od zawarcia umowy dla odcinka nr 2 miejskiego.

Przetarg przewiduje też odcinek nr 3 Kocmyrzowska (od styku projektowanego węzła Grębałów do skrzyżowania z ul. Kantorowicką, bez przebudowy skrzyżowania) z terminem 34 miesięcy, pod warunkiem, że GDDKiA będzie wykonywać roboty na tym odcinku (na mocy porozumienia z miastem Kraków).

GDDKiA odstąpiła na początku grudnia ub.r. od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do granic Krakowa.

Kontrakt został podpisany we wrześniu 2018 r. i opiewał na 1,072 mld zł. Zadanie miało być wykonane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie wliczając miesięcy zimowych).

Jak poinformowała wtedy rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, decyzja o odstąpieniu od umowy z wykonawcą to efekt braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac.

Budowa drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa o długości prawie 56 km została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów – Szczepanowice, Szczepanowice – Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Najbliższe końca są prace pomiędzy Szczepanowicami i Widomą - inwestycja powinna być gotowa jesienią br.

Od lipca 2020 r. trwa budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów. To zadanie ma się zakończyć w 2023 r. Kolejny odcinek S7, między węzłami Miechów i Szczepanowice, ma podpisaną umowę z wykonawcą.