DS 4S zauroczy 136 diodami LED

Do rodziny dołączył kolejny DS, który jest czwartym oferowanym na chińskim rynku. Ma pełnić rolę najtańszego w ofercie.

Katalog Samochodów Auto Świat