Rozwiązanie to znalazło się w specustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

Jak przypomniało ministerstwo, od 1 stycznia 2020 r. właściciel używanego pojazdu sprowadzonego z państwa UE był zobowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub zawiadomić w tym terminie starostę o nabyciu lub zbyciu. Niedopełnienie tego obowiązku podlegało karze od 200 do 1000 zł.

Wydłużone do 180 dni terminy na rejestrację oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 r. Ma to na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa oraz zmniejszenie obciążenia pracą organów rejestrujących pojazdy, wynikającego ze zwiększonej ilości osób załatwiających sprawy w urzędach po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia - wskazało Ministerstwo Infrastruktury.

Zaznaczyło równocześnie, że nowe rozwiązanie ma zastosowanie także w przypadku pojazdu sprowadzonego z UE oraz nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie specustawy.