W minionym roku wydano ponad 290 tys. dokumentów uprawniających do kierowania różnymi pojazdami. To znaczy, że egzaminy są do zdania, jednak warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie testu.

Pytania testowe w większości dotyczą przepisów drogowych i typowych sytuacji, z jakimi spotykamy się na co dzień w ruchu drogowym. Część (i to jest ta trudniejsza część) związana jest z udzielaniem pierwszej pomocy czy np. dotyczy techniki jazdy – i te pytania sprawiają z reguły sporo kłopotów nie tylko kandydatom na kierowców, ale też tym, co już prawo jazdy mają... Nasz test składa się z 20 pytań zaczerpniętych z państwowej bazy pytań zadawanych na egzaminach na prawo jazdy. Ilustracje pytań w zdecydowanej większości także pochodzą z państwowej bazy i wyglądają tak, jak pytania, jakie widzą na ekranach monitorów osoby zdające prawdziwy egzamin.

Sprawdź swoją wiedzę w naszych pozostałych quizach!

Na prawdziwym egzaminie pytań jest 32, a na zaliczenie całego testu przewidziano 25 minut. Liczba dopuszczalnych błędów nie jest precyzyjnie określona, ponieważ liczy się suma zdobytych punktów (maksymalnie 74), pytania są punktowane od 1 do 3, zaś minimalna liczba punktów, które zaliczają egzamin to 68. A zatem liczba dozwolonych błędów zależy od tego, jakich pytań dotyczy błąd. Studiując państwową bazę pytań egzaminacyjnych dość łatwo przy tym zauważyć, że kategoria "punktowa", do której należy pytanie, nie jest związana z obiektywnie pojętym stopniem jego trudności – bardziej z tym, jak ważne jest dane zagadnienie dla bezpieczeństwa jazdy.,

Spróbujcie więc zaliczyć cały nasz test (20 pytań) w 15 minut i zrobić nie więcej niż 2 błędy. Wszystko jasne?