Decyzja o jego zamknięciu spowodowana była wysokimi kosztami działalności. GM zobowiązał się do udzielenia wsparcia socjalnego zwalnianym pracownikom. Produkcja z Azambuja zostanie przeniesiona do Saragossy w Hiszpanii.