Inspektorzy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, patrolujący w nieoznakowanym radiowozie odcinek DK7, zauważyli na ul. Wybrzeże Gdyńskie holownik ciężarowy z podczepionym ciągnikiem siodłowym marki DAF. Już z daleka było widać, że ciężarówka porusza się z niedozwoloną w tym miejscu prędkością, albowiem holowanie w obszarze zabudowanym dozwolone jest z prędkością 30 km/h. Inspektorzy dokonali pomiaru prędkości holownika. Rezultat? Kierowca holownika poruszał się z prędkością 76 km/h, czyli o 46 km/h za szybko.

Za wykroczenie szofer ukarany został mandatem karnym w wysokości 300 zł i 8 punktami. To nie był jednak koniec tej kontroli, inspektorzy zauważyli, że oprócz błyskowych świateł ostrzegawczych barwy żółtej, pojazd posiada również sygnały barwy niebieskiej, stanowiące atrybut pojazdu uprzywilejowanego. Kierowca nie okazał decyzji zezwalającej na ich posiadanie, więc inspektorzy zatrzymali za pokwitowaniem dowód rejestracyjny pojazdu oraz nakazali demontaż niebieskich „kogutów”.