Toyota Motor Poland poinformowała, że w hybrydowych modelach Prius i Auris, wyprodukowanych w Japonii i Wielkiej Brytanii od 10 marca 2014 roku do 30 listopada 2018 roku może dojść do utraty mocy.

Może do tego dojść wskutek powtarzającej się dynamicznej jazdy z dużym obciążeniem i określonymi cyklami (np. ruszanie przy użyciu prawie pełnego otwarcia przepustnicy, a następnie zwiększanie przyspieszenia aż do pełnego otwarcia przepustnicy). Wyższe naprężenia termiczne w określonych tranzystorach, znajdujących się w module IPM, mogą doprowadzić do ich uszkodzenia. To spowoduje włączenie różnych lampek kontrolnych i wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego na tablicy rozdzielczej.

W przypadkach, w których tranzystory ulegają awarii podczas jazdy pod dużym obciążeniem - na przykład podczas gwałtownego przyspieszania - istnieje możliwość wygenerowania zbyt wysokiego napięcia elektrycznego, które może przekroczyć wartości przewidziane w oprogramowaniu i konstrukcji obwodów modułu IPM.

Sytuacja taka powoduje, że system hybrydowy nie przełącza się w tryb awaryjny (zapewniający możliwość kontynuowania jazdy na określonym dystansie ze zmniejszoną mocą), lecz zostaje wyłączony. W takich warunkach wspomaganie układu kierowniczego oraz hamulce pozostaną sprawne, jednak wyłączenie systemu hybrydowego bez uruchomienia trybu awaryjnego, może doprowadzić do utraty mocy, co w przypadku jazdy z wyższymi prędkościami może zwiększać ryzyko wypadku.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce łącznie 16 910 samochodów. Właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu zmiany oprogramowania określonego sterownika układu napędu hybrydowego.