Jak uzasadnia MC, projekt rozporządzenia to konsekwencja noweli Prawa o ruchu drogowym oraz Kodeksu karnego, która rozszerzyła zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o informacje o wymianie drogomierza przekazywane przez stacje kontroli pojazdów, oraz o odczycie drogomierza w czasie kontroli przekazywane przez organy kontroli ruchu drogowego.

Projektowane rozporządzenie szczegółowo określa zakres danych na ten temat, m.in. o to, w której stacji kontroli pojazdów dokonano wymiany, lub braku możliwości odczytu.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, w zmianach chodzi o "przeciwdziałanie procederowi manipulowania wskazaniem drogomierza, a także ochronę potencjalnych nabywców pojazdów na rynku wtórnym".

Projekt przewiduje też wprowadzenie informacji, czy dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) pojazdu jest aktualnie zatrzymany. Według MC, jest to związane z wprowadzeniem od października 2018 r. możliwości jazdy bez dowodu rejestracyjnego, a w konsekwencji również możliwości zatrzymania tego dokumentu bez ich zatrzymania fizycznego. "Zmiana będzie służyła ochronie potencjalnych nabywców przed zakupem pojazdu, którego dowód rejestracyjny został zatrzymany" - napisał resort w uzasadnieniu.