Patrol ITD z Konina zatrzymał do kontroli zestaw należący do białoruskiej firmy transportowej. Zdarzenie miało miejsce w piątek (11 marca 2022 r.), na autostradzie A2 przy punkcie poboru opłat w Żdżarach. Białoruska ciężarówka wiozła nasiona buraka cukrowego z Danii do Białorusi. Kierowca okazał wymagane w tym przypadku zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, ale inspektorzy od razu zauważyli na nim znamiona fałszerstwa. W dokumencie zostały przerobione wpisy w rubrykach dotyczących pierwszego przekroczenia granicy RP oraz ilości przewożonego ładunku.

TIR zatrzymanie ITD Foto: ITD
TIR zatrzymanie ITD

TIR jechał na Białoruś i miał sfałszowaną dokumentację

Nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy z wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Funkcjonariusze uznali sfałszowany dokument za nieważny. Oświadczenie ITD mówi jednoznacznie, że wydane jednorazowo zezwolenie próbowano wykorzystać, niezgodnie z przepisami, do następnego transportu międzynarodowego. Ponadto Białoruski przewoźnik nie wpłacił 12 tys. zł kaucji na poczet przyszłej kary pieniężnej. W tej sytuacji inspektorzy nie mogli pozwolić, aby transport kontynuował jazdę na wschód i skierowali ciężarówkę na wyznaczony parking strzeżony. TIR będzie mógł odjechać dopiero po okazaniu nowego, prawidłowo wypełnionego zezwolenia oraz wpłaceniu kaucji.