O piśmie z takimi zaleceniami, wysłanym do Komend Wojewódzkich Policji w całym kraju, jako pierwsza poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Można w nim przeczytać, że funkcjonariusz policji w każdej sytuacji służbowej powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania i używać zwrotów grzecznościowych. „Nie jest natomiast uzasadnione wzbogacanie formy 'Pan/Pani' imieniem danej osoby. Może to wzbudzać w kontrolowanym dyskomfort i poczucie zmniejszonego dystansu między nim a policjantem w sytuacji i tak często mało komfortowej dla kontrolowanego” - czytamy w liście.

Czy też czujesz się niekomfortowo, gdy policjant zwraca się do Ciebie w mniej formalny sposób?